Archiwum Ośrodka Badań Kulturowych Fundacji Ari Ari to zbiór dokumentacji z badań prywatnych działalności kulturalnych w Polsce.

Oddajemy do użytku archiwum złożone z inwentarza gromadzonych materiałów opisowych, kwestionariuszowych, wizualnych, audialnych i analitycznych, dokumentujących badania etnologiczne różnych przejawów prywatnej, niepaństwowej, niepublicznej, pozarządowej aktywności i działalności kulturowej. Baza danych obejmuje ponad tysiąc sztuk dokumentów: metryk, wywiadów, sondaży, ankiet i nagrań (audio, foto, video) z badań etnologicznych prowadzonych przez Fundację Ari Ari od 2010 roku.

Dokumentacja udostępniona jest w podziale na katalogi rzeczowe:
archiwa społeczne / badania etnograficzne / biblioteki prywatne / diagnozy lokalne / galerie niezależne / muzea prywatne / muzea społeczne /  prywatne ośrodki kultury   

Inwentarz w tabelarycznej formie zawiera dane opisowe i metadane, którymi opatrzone zostały poszczególne obiekty i zbiory obiektów.
sygnatura_nazwa_miejsce_województwo_typ_kategoria_data_autor_format_rozmiar_link

W inwentarzu zastosowano sygnatury z danymi opisowymi:
województwo _ miejsce _ nazwa
 
Sygnatury składają się z zestawienia oznaczeń:
katalog _ województwo _  miejsce _ rodzaj obiektu _ data powstania _  autor/właściciel _ format obiektu

W zestawianiu sygnatury inwentarza zastosowano następujące oznaczenia:

Katalogi:
AS: archiwa społeczne
BE: 
badania etnograficzne
BP: 
biblioteki prywatne
DL: 
diagnozy lokalne
GN: 
galerie niezależne
MP: 
muzea prywatne
MS: 
muzea społeczne
POK: 
prywatne ośrodki kultury

Województwo:
dolnośląskie: dol / kujawsko-pomorskie: kuj / lubelskie: lube / lubuskie: lubu / łódzkie: lod / małopolskie: mal / mazowieckie: maz / opolskie: opo / podkarpackie: podk / podlaskie: podl / pomorskie: pom / śląskie: sla / świętokrzyskie: swi / warmińsko-mazurskie: war / wielkopolskie: wie / zachodnio-pomorskie: zach

Miejsce:
oznaczenia liczbowe: 1, 2, 3 …

Rodzaj obiektu:
sondaż: so / metryka: me / wywiad: wy / ankieta: an / rysunek: ry / notatka: no / foto: fo / dźwięk: dz / film: fi / zestaw: ze

Data powstania:
2010 – 2018

Autor/właściciel:
Fundacja Ari Ari: FAA

Format obiektu:
pdf / txt / rtf / doc / docx / jpg / png / mp3 / wav / mp4 / flv / rar

Archiwum OBK zawiera dokumentację kompleksowych badań prywatnej sfery animacji i edukacji kulturalnej, między innymi muzeów prywatnych, społecznych, prywatnych bibliotek i ośrodków kultury działających w Polsce (i poza granicami). Programy badań etnograficznych i kulturoznawczych realizowane przez Fundację Ari Ari od 2010 roku:
2018 – Archiwa społeczne. Diagnoza w woj. mazowieckim
2017 – Galerie Niezależne. Diagnoza w woj. mazowieckim (galerie prywatne)
2016 – Barakowozy kultury. Wędrowne, objazdowe, mobilne działania kulturowe
2015-17 – Prywatne Ośrodki Kultury – badania etnologiczne
2015 – Muzea Prywatne Wizualnie. Badania etnograficzne na Mazowszu
2014 – Biblioteki osobne (biblioteki prywatne)
2013-18 – Kolekcje lokalne, muzea społeczne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym
2012-18 – Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Badania nowej przestrzeni kulturowej
2010-18 – Badania etnograficzne na Kujawach i Pałukach

2017 zadanie zostało sfinansowane w 85,95% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

2018 zadanie zostało sfinansowane w 85,82% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018”, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

W 2022 modernizacja Archiwum OBK dofinansowana została ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2022, wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Współfinansowane w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2022.